ลิฟท์โดยสาร 550 KG. ณ. บริษัท หลีแซ อิมพอรต์ จำกัด