ลิฟท์บรรทุกกึ่งโดยสาร 1000 KG. ณ.อาคาร3 บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด(มหาชน)