งานติดตั้งลิฟต์ส่งเอกสารขนาด 200 KG. ที่อาคารสำนักงาน(AOB) ณ ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ